arbeids- & organisatie mediations
"met vertrouwen in gesprek"

Mediation, conflictbemiddeling & gespreksbegeleiding

Blue Cap Mediation gelooft in het geven van onverdeelde aandacht aan betrokkenen en hun belangen. Dit helpt hen om hun conflict zelf te hanteren én op te lossen. Blue Cap Mediation is gefocust op het bereiken van een ‘win-win’-resultaat. 

De mediator staat hierbij tussen de betrokkenen. Hij is neutraal. Met hen zoekt hij naar een oplossing die hen beiden helpt. Naar een oplossing waar beiden blij of in elk geval tevreden mee zijn. Naar een oplossing waarmee zij de toekomst in kunnen.

Mediation leidt in verreweg de meeste gevallen tot een oplossing. Bovendien is mediation veel minder kostbaar én een veel snellere manier van geschillenbeslechting dan bijvoorbeeld juridische procedures. Bij mediation staan de vrijwillige deelname, vertrouwelijkheid en de autonomie van betrokkenen centraal. Je geeft de besluitvorming niet uit handen aan bijvoorbeeld een rechter. Ten slotte, het verhaal blijft 'binnenskamers'. Geheimhouding wordt afgesproken, waarmee de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Mediation of conflictbemiddeling is een station dat je niet zomaar mag passeren. Zelfs als de mediation niet óf niet volledig slaagt, is er vaak toch vooruitgang geboekt. Betrokkenen hebben mogelijk al een deel van de kwestie opgelost en in elk geval een beter inzicht in elkaars standpunten, belangen en emoties verkregen. Ook dat is winst; het creëert (meer) begrip, inzicht en duidelijkheid.

Arbeids- en organisatiemediation

Met grote regelmaat is er sprake van ziekteverzuim, een functieverandering, een reorganisatie of een (voorgenomen) ontslag. Tussen werknemers onderling kunnen geschillen ontstaan. Of er schort iets aan de samenwerking. Mediation helpt betrokkenen in deze situaties vooruit.

Wat van belang is bij mediation in arbeidskwesties, is om te achterhalen wat de onderliggende problemen, ergernissen en/of belangen zijn. Deze kunnen spelen tussen werkgever (leidinggevende) en werknemer, tussen werknemers onderling of zij spelen in teams. Regelmatig zijn de thema's miscommunicatie, niet (helemaal) gehoord worden, waardering en gebrek aan vertrouwen aan de orde.

Vaak is bij ten minste één van betrokkenen het doel van de mediation om te komen tot een herstel van de arbeidsrelatie. Mediation kan echter ontwikkelen tot een 'exit-mediation'. Het doel is in dat geval om in goed overleg en met wederzijds goedvinden te komen tot een beëindiging van het dienstverband op een voor beiden aanvaardbare wijze.

Regelmatig is een conflict een signaal aan het systeem, waar de conflictpartijen onderdeel van uitmaken. Hoe hebben anderen geacteerd in de situatie? Wat hebben zij gedaan - of niet - om de situatie te hanteren? Wat kunnen betrokkenen - en het systeem als geheel - hiervan leren? Als deze vragen spelen óf gedurende de mediation opkomen, is een bredere kijk zinvol. Advies, begeleiding en/ of organisatiemediation is in dat geval vaak het overwegen meer dan waard.