Mediation & conflictbemiddeling

Blue Cap gelooft in het geven van onverdeelde aandacht aan betrokkenen. Daarbij staan de belangen van de betrokkenen centraal. Dit helpt hen om hun conflict zelf te hanteren én op te lossen. Blue Cap is gefocust op het bereiken van een ‘win-win’-resultaat. 

De mediator staat hierbij tussen de betrokkenen. Hij is neutraal. Met hen zoekt hij naar een oplossing die hen beiden helpt. Naar een oplossing waar beiden blij of in elk geval tevreden mee zijn. Naar een oplossing waarmee zij de toekomst in kunnen.

Mediation leidt in verreweg de meeste gevallen tot een oplossing. Bovendien is mediation veel minder kostbaar én een veel snellere manier van geschillenbeslechting dan bijvoorbeeld juridische procedures. Bij mediation staan de vrijwillige deelname, vertrouwelijkheid en de autonomie van betrokkenen centraal. Je geeft de besluitvorming niet uit handen aan bijvoorbeeld een rechter. Ten slotte, het verhaal blijft 'binnenskamers'. Geheimhouding wordt afgesproken, waarmee de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Mediation of conflictbemiddeling is een station dat je niet mag passeren. Zelfs als de mediation niet óf niet volledig slaagt, is er vaak toch vooruitgang geboekt. Betrokkenen hebben mogelijk al een deel van de kwestie opgelost en in elk geval een beter inzicht in elkaars standpunten, belangen en emoties verkregen. Ook dat is winst; het creëert (meer) begrip, inzicht en duidelijkheid.

Arbeidsmediation

Met grote regelmaat is er sprake van ziekteverzuim, een functieverandering, een reorganisatie of een (voorgenomen) ontslag. Tussen werknemers onderling kunnen geschillen ontstaan. Of er schort iets aan de samenwerking. Mediation helpt betrokkenen in deze situaties vooruit.

Wat van belang is bij mediation in arbeidskwesties, is om te achterhalen wat de onderliggende problemen, ergernissen en/of belangen zijn. Deze kunnen spelen tussen werkgever (leidinggevende) en werknemer, tussen werknemers onderling of zij spelen in teams. Regelmatig zijn de thema's niet (helemaal) gehoord worden, erkenning, miscommunicatie en gebrek aan vertrouwen aan de orde.

Vaak is bij ten minste één van betrokkenen het doel van de mediation om te komen tot een herstel van de arbeidsrelatie. Mediation kan echter ontwikkelen tot een 'exit-mediation'. Het doel is in dat geval om in goed overleg en met wederzijds goedvinden te komen tot een beëindiging van het dienstverband op een voor beiden aanvaardbare wijze.

Familie- en echtscheidingsmediation

Vanzelfsprekend kunnen er ook kwesties spelen in de privésfeer. Of het nu om partners van elkaar gaat, om (schoon)familie, gemeenschappelijk eigendom, een nalatenschap of anderszins. 

De onderwerpen van deze kwesties zijn heel divers. Het kan gaan over de vormgeving en afwikkeling van een echtscheiding, de opvoeding van de kinderen, om de verdeling van (het gebruik) een gezamenlijke vakantiewoning, het nemen van gezamenlijke ‘grote’ beslissingen, het verdelen en afwikkelen van nalatenschappen en voogdij.

Burenkwesties

Tussen buren of buurtgenoten onderling kunnen ook spanningen, ergernissen of ruzies voorkomen. Het gaat vaak over ogenschijnlijk kleine zaken, zoals een overhangende tak, een schutting, geluid (van kinderen), et cetera. Achter deze 'kleinigheden' zitten veel grotere belangen, waardoor het toch hoog kan oplopen. 

Mediation helpt de betrokkenen om eens in elkaars schoenen te verplaatsen. Vaak ontstaat er dan meer begrip. Vanuit dat begrip is het mogelijk om met elkaar mee te denken, zodat oplossingen worden bedacht. De angel is er dan snel uit. Hierbij geldt: waar een wil is, is een weg. En daar begint het dus mee, met de wil...

 

B l u e     C a p
Mediation  |  Training  |  Coaching