"met vertrouwen in gesprek"
 

MEDIATION EN CONFLICTBEMIDDELING

Ik geloof in het geven van onverdeelde aandacht aan betrokkenen en hun behoeften. Dit helpt hen om hun conflict zelf te hanteren én op te lossen. De mediator staat hierbij tussen de betrokkenen. Hij is neutraal. Met hen zoekt hij naar een oplossing die hen beiden helpt. Naar een oplossing waar beiden blij of in elk geval tevreden mee zijn. Naar een oplossing waarmee zij de toekomst in kunnen.

Mediation leidt in verreweg de meeste gevallen tot een oplossing. Bovendien is mediation veel minder kostbaar én een veel snellere manier van geschillenbeslechting dan bijvoorbeeld juridische procedures. Bij mediation staan de vrijwillige deelname, vertrouwelijkheid en de autonomie van betrokkenen centraal. Je geeft de besluitvorming niet uit handen aan bijvoorbeeld een rechter. Ten slotte, het verhaal blijft 'binnenskamers'. Geheimhouding wordt afgesproken, waarmee de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Mediation of conflictbemiddeling is een station dat je niet zomaar mag passeren. Zelfs als de mediation niet óf niet volledig slaagt, is er vaak toch vooruitgang geboekt. Betrokkenen hebben mogelijk al een deel van de kwestie opgelost en in elk geval een beter inzicht in elkaars standpunten, belangen en emoties verkregen. Ook dat is winst; het creëert (meer) begrip, inzicht en duidelijkheid.

ARBEID EN ORGANISATIE

Met grote regelmaat speelt er ziekteverzuim, een functieverandering, een reorganisatie of een (voorgenomen) ontslag. Ook tussen werknemers onderling kunnen geschillen ontstaan. Of er schort iets aan de (team) samenwerking. Mediation helpt betrokkenen in deze situaties vooruit.

Wat van belang is bij mediation in arbeidskwesties, is om te achterhalen wat de onderliggende problemen, ergernissen en/of belangen zijn. Deze kunnen spelen tussen werkgever (leidinggevende) en werknemer, tussen werknemers onderling of zij spelen in teams. Regelmatig zijn de thema's miscommunicatie, niet (helemaal) gehoord worden, waardering en gebrek aan vertrouwen aan de orde. 

Vaak is bij ten minste één van betrokkenen het doel van de mediation om te komen tot een herstel van de arbeidsrelatie. Mediation kan zich echter ontwikkelen tot een 'exit-mediation'. Het doel is in dat geval om in goed en onderling overleg te komen tot een beëindiging van het dienstverband op een voor beiden aanvaardbare wijze (met wederzijds goedvinden).

Regelmatig is een conflict een signaal aan het systeem, waar de conflictpartijen onderdeel van uitmaken. Hoe hebben anderen geacteerd in de situatie? Wat hebben zij gedaan - of niet - om de situatie te hanteren? Wat kunnen betrokkenen - en het systeem als geheel - hiervan leren? Als deze vragen spelen óf gedurende de mediation opkomen, is een bredere kijk zinvol. Advies, begeleiding en/ of organisatiemediation is in dat geval vaak het overwegen meer dan waard.

RELATIE, GEZIN & FAMILIE

In relaties ontstaan altijd (gedrags)patronen. Dat is zo tussen partners, tussen broers en zussen én ook tussen ouders en kinderen. Maar wat als één van de betrokkenen iets verandert óf wil dat er iets verandert? De ander(en) wil(t)(len) dat vaak niet. Dat levert verschillen op, verschillen in wensen en behoeften en ook in gedrag. Dat gedrag heeft effect op de ander. En heel vaak geeft dat een ongemakkelijke spanning. En als deze spanning lang genoeg duurt en je weet niet goed hoe daar mee om te gaan, dan ontstaat er conflict.

In zo'n geval is het zinvol om een neutrale gespreksleider (de mediator) in te schakelen. Hij kan betrokkenen ondersteunen om met elkaar het gesprek constructief te voeren.

Ik begeleid diverse familiaire kwesties. Je kunt dan denk aan de onderlinge communicatie, aan een gemeenschappelijk eigendom (bijvoorbeeld een vakantiehuis), een erfenis of nalatenschap, et cetera.

Een echtscheiding of verbreking van een geregistreerd partner verwijs ik graag door naar een daartoe gespecialiseerde collega, vanzelfsprekend in overleg met jou/ jullie, gelet op de specifieke onderwerpen die daarbij komen kijken.