Blue Cap Mediation
welkom, Jakke Cloin, mediator

VERBINDEND LEIDERSCHAP

"Leiden is dienen. Het is eenzaamheid in contact.

Verbindend leiderschap vraagt persoonlijk leiderschap."

Jakke Cloïn

Leiderschap in verbinding

Leidinggeven betekent een groep of team ondersteunen en in staat stellen om de doelen van de groep te realiseren. De leider dient dus de groep, haar taakuitoefening en het groepsproces. 


De groep heeft de leider nodig, bijvoorbeeld voor diens raad en advies. De leider heeft de mensen nodig om mee samen te werken en om de taken en doelen te realiseren.


Een krachtige leider acteert bewust en spontaan op wat er in het hier-en-nu gebeurt. Daarbij bedient hij zich niet van strategie of manipulatie. Hij heeft aandacht voor de inhoud van de taken én voor de relatie. Dat maakt een krachtige leider een verbindende leider.


Je kunt jouw leiderschap als individu ontwikkelen of als  (management)team. Zie hieronder voor een mogelijk traject dat jou/ jullie hierbij kan ondersteunen.

NEEM CONTACT OP VOOR EEN TRAJECT IN VERBINDEND LEIDERSCHAP

1 TRAJECT... 3 STAPPEN...

Het 'waartoe' van leiderschap


In dit deel van het traject staan we stil bij de/ jouw bestemming, bij jouw functie en de doelen die je wilt bereiken. Ook kijken we naar jouw visie hoe je dit wenst te doen.

Het 'waardoor' van leiderschap


In dit deel van het traject staan we stil bij jouw introspectie. De wijze leider is autonoom, zodat hij werkelijk kan dienen. Dit vraagt verschillende competenties van de leider, zoals bewustzijn, spontaniteit, echt contact maken en zingeving.

Het 'waarmee' van leiderschap


In dit deel van het traject staan we stil bij jouw flexibiliteit als leider. De goede leider kan inzoomen én uitzoomen, steeds kijkend vanuit een ander perspectief. Dit vraagt het vermogen om systemisch te kijken en te interveniëren.

De wijze leider is gecentreerd en geaard. Deze leider kan met moeilijke mensen en situaties werken zonder brokken te maken.

John Heider

Psycholoog, groepsleider en filosoof

unsplash